1 mars 2012

Politikerns sista tal

Politikerns sista tal

Min gamle teaterkompis på den numera tyvärr konkade Spegelteatern, Oscar Solberger, tillika medgrundare av Liberaldemokraterna, har just regisserat en härligt surrealistisk pjäs av Anthony Swerling, med namnet Politikerns sista tal. Det är en monolog, med en skådespelare – Emil Kekonius – och handlar om en högt uppsatt politiker som håller ett tal på UD, till gästande delegater från biståndsmottagande länder. Politikern börjar med en rad pompösa PK-klyschor, men flippar av någon märklig anledning ut och håller ett tal som sannerligen skulle bli det absolut sista talet för vilken politiker som helst.

På bilden är det Emil till vänster, och Oscar till höger. Blomman är en del av rekvisitan/dekoren.

Läs mer på hemsidan för pjäsen!